Ontstaansgeschiedenis

ACHTERGROND Tijdens ons verblijf in Kwazulu-Natal, Zuid-Afrika voor een stage ecologie werden we naast al het natuurschoon ook getroffen door de gastvrijheid van de plaatselijke bevolking. Twee mensen in het bijzonder hebben grote indruk op ons gemaakt: Mgcineni, een veldmedewerker van ons op het onderzoeksstation en zijn vrouw Mbali. Zowel op hun bruiloft als in hun dorp werden we met open armen ontvangen en als eregasten onthaald. Met de beperkte middelen die ze tot hun beschikking hebben weten ze er het maximale uit te halen. Ze werken beide hard, ondersteunen met hun inkomen niet alleen hun eigen gezin maar hun hele familie en hebben volop idealen voor hun kinderen. Dat is niet eenvoudig in een land dat nog steeds veel problemen kent als gevolg van de jarenlange apartheid.

Wij bewonderen deze mensen zeer en zijn in de luxe positie wat terug te doen. Daarom willen we ze graag een extra steuntje in de rug geven door kinderen een kans te geven een goede schoolopleiding te volgen. Ons eerste doel is nu de financiering voor drie kinderen rond te krijgen. In de toekomst hopen we dit voor nog meer kinderen te kunnen verwezenlijken en willen we daarnaast arme scholen ondersteunen door middel van de aanschaf van onderwijsondersteunende middelen.